Over Boa Producties
Stichting Boa Producties is in 1991 opgericht door Afra Jonker.
Het is een klein flexibel productiebedrijf, gericht op het maken van films en tv programma’s. Jeugd, kunst en cultuur zijn leidende thema’s.

We werken met een vaste kring van mensen op freelance basis bij de voorbereiding en uitvoering van de projecten, zoals scenariocoaches, camera- en geluidsmensen, editors, vormgevers.

Crew buiten op de stoep (l) en binnen voor de opnamen van Carmen.

De meeste projecten worden geïnitieerd door Afra Jonker en verder ontwikkeld en uitgevoerd wanneer financiële dekking is gevonden. Daartoe worden – ondersteund door het bestuur – fondsen, bedrijven en andere financiers benaderd.

Lunchpauzetafel (l) en de crew in opnamepositie (r)

In de afgelopen jaren zijn diversiteit en inclusie een steeds grotere plaats in gaan nemen bij de keuze voor een onderwerp, zoals de documentaire Nos Boneiru, voor de cast zoals in Carmen. Ook bij de samenstelling van bestuur en crew is diversiteit een vereiste.

Het bestuur bestaat alweer heel wat jaren uit:
Owen Wielingen/penningmeester, Jet Christiaanse/voorzitter en Lidewij Verheggen/secretaris